Modelos Societarios

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.)

Sociedad Anonima Simplificada (S.A.S.)

Otros tipos societarios

Sociedad Anonima (S.A.)

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)